Kuzańczykowe itinerarium: Heidelberg

Heidelberg na dawnej grafice
 
Heidelberg na dawnej grafice

Na liście studentów uniwersytetu w Heidelbergu, zapisanych pod rokiem 1416 odnajdujemy niejakiego Mikołaja z Trewiru. Jest to pierwsza potwierdzona wzmianka dotycząca edukacji Kuzańczyka. W Heidelbergu Mikołaj spędził rok, studiując sztuki wyzwolone. W 1417 roku był już w Padwie.

Heidelberg

Heidelberg

Heidelberg

Heidelberg

Alte Universität. Budynek z XVIII wieku

Alte Universität. Budynek z XVIII wieku

Neue Universität. Budynek z XX wieku. Obecnie biblioteka uniwersytecka

Neue Universität. Budynek z XX wieku. Obecnie biblioteka uniwersytecka

Uniwersytet w Heidelbergu szczyci się opinią najstarszego niemieckiego uniwersytetu. Został założony w 1386 roku przez księcia Ruprechta I. 

Ruprecht I Wittelsbach

Ruprecht I Wittelsbach

dsc_0149

Marsyliusz z Inghen. Pierwszy rektor

Bulla założycielska papieża Urbana VI wydana 23 października 1385

Bulla założycielska papieża Urbana VI wydana 23 października 1385

Jakie książki mógł znaleźć Kuzańczyk w Heidelbergu?

Cyceron, De amicitia, Francja, początek XV wieku

Cyceron, De amicitia, Francja, początek XV wieku

Arystoteles, Organum i Etyka, Francja, koniec XIII wieku

Arystoteles, Organum i Etyka, Francja, koniec XIII wieku

Mikołaj z Liry, Postylla, Italia, XIV wiek

Mikołaj z Liry, Postylla, Italia, XIV wiek

Z Heidelbergiem związana jest również pewna kontrowersja, w której wziął udział Mikołaj z Kuzy. W 1440 roku Kuzańczyk ukończył De docta ignorantia (1440), w którym poruszył problem zasadniczej niepoznawalności Boga. Uświadomienie sobie tego stanu sprawia, że nasza niewiedza staje się oświecona – docta. Rektor Uniwersytetu w Heidelbergu Johann Wenck zarzucił Kuzańczykowi w swoim dziele De ignota litteratura (1442-43) odrzucenie zasady niesprzeczności, grożące herezją z powodu zniesienia różnicy między osobami Trójcy Świętej oraz między Bogiem a stworzeniem. Mikołaj z Kuzy odpowiedział mu w Apologia doctae ignorantiae (1449), gdzie wyjaśniał, że o ile zasada niesprzeczności odnosi się do istot skończonych, o tyle nie ma zastosowania do nieskończonej prostoty Boga.

Johann Wenck, Komentarz do Dionizego Areopagity

Johann Wenck, Komentarz do Dionizego Areopagity

Skomentuj

Your email address will not be published.