Monika Komsta

dr, adiunkt Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL


Motto:  

Dlatego ci, dla których troską jest posiadanie w sobie czegoś boskiego, powinni rozważać, jak można poznać coś tego rodzaju.

Aleksander z Afrodyzji, O duszy, 91, 5-6.

Biogram

Adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL. Rozprawę doktorską napisaną na seminarium Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej pod kierunkiem o. prof. dr hab. I. E. Zielińskiego OFM Conv. pt. Aleksandra z Afrodyzji polemika ze stoikami obroniłam w 2005 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 2002 roku ukończyłam również filologię klasyczną KUL.

Zainteresowania

Moje zainteresowania badawcze obejmują problematykę filozofii późnoantycznej, a w szczególności tradycję starożytnych komentarzy do pism Arystotelesa.

Publikacje
TłumaczeniaArtykuły naukoweHasła encyklopedyczneRedakcja naukowa

Aleksander z Afrodyzji, O przeznaczeniu, tłum. M. Komsta, w: „Roczniki Filozoficzne” 58 (2010), s. 291–299.

Aleksander z Afrodyzji, Szkolne teksty dotyczące duszy, przekład i wstęp M. Komsta, w: „Roczniki Filozoficzne” 58 (2010), s. 255–262.

Aleksander z Afrodyzji, Kwestie o duszy, przekład i wstęp M. Komsta, w: „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 8 [43] (2010), s. 41–56.

Aleksander z Afrodyzji, Quaestio III,3, wstęp i przekład M. Komsta, w: „Studia Gilsoniana”, 1 (2012), s. 103–115.

Temistiusz, Mowa pogrzebowa na cześć Ojca, wstęp i przekład M. Komsta, w: „Człowiek w kulturze” 22 (2011/2012), s. 246–259.

Aleksander z Afrodyzji, Problemy etyczne, wstęp i przekład M. Komsta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Aleksander z Afrodyzji, O duszy, wstęp i przekład M. Komsta, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2013.

Arystotelesowska nauka o przyjemności w pismach Aleksandra z Afrodyzji, w: „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 4 [39] (2006), s. 95–106.

Późnoantyczne próby obalenia determinizmu: Aleksander z Afrodyzji i Chalcydiusz, w: „Roczniki Filozoficzne” 56 (2008), s. 151–164.

Aleksander z Afrodyzji: problem relacji między duszą a ciałem, w: „Przegląd Filozoficzny” 3 [83] (2012), s. 413–422.

Pansophia, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, Lublin 2010.

Paracelsus, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIV, Lublin 2010.

Boecjusz, Komentarz do Hermeneutyki,  red. M. Komsta, tłum. T. Tiuryn, Wydawnictwo M. Derewecki, Kęty 2010.

Zainteresowania pozanaukowe

Jako matka trzech córek z konieczności niejako interesuję się szeroko rozumianymi zagadnieniami związanymi z wychowaniem dzieci, w szczególności zagrożeniami duchowymi, jakie niesie dla nich współczesna kultura i edukacja szkolna.

Zajmuję się różnorodnymi sprawami małej społeczności, w której mieszkam, m.in.  pomagam w prowadzeniu lokalnego społecznego portalu internetowego.

 

Książki