O. prof. Edward Iwo Zieliński

Informacje biograficzne

Edward Zieliński przyszedł na świat 6 września 1939 r. w Kamionce koło Gniezna, do którego cała rodzina przeniosła się po zakończeniu wojny. W Gnieźnie uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie do gimnazjum ogólnokształcącego. W 1955 r. wstąpił do zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i odbył nowicjat w Niepokalanowie, zakończony złożeniem pierwszej profesji zakonnej w 1956 r. To wówczas przybrał imię zakonne Iwo. Po zakoń- czeniu nowicjatu przyszedł czas na uzupełnienie edukacji i br. Edward Iwo Zieliński uczęszczał do szkoły średniej w Jaśle i Niepokalanowie, a w Grodzisku Mazowieckim zdał eksternistyczną maturę. Zaraz potem rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi, a następnie w Krakowie. Ukoronowaniem tego okresu było złożenie profesji wieczystej 8 grudnia 1962 r., potem zaś przyjęcie święceń kapłańskich 4 lipca 1964 r. Jeszcze w tym samym roku przełożeni skierowali o. Zielińskiego na studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL, uwieńczone w 1967 r. tytułem magistra filozofii na podstawie pracy Kwestie wstępne do „Disputata in veterem artem” według Benedykta Hesse. Wydanie tekstu na podstawie rękopisów BJ 2037, 2043, 2455, pisanej pod kierunkiem ks. prof. Mariana Kurdziałka. W latach 1968-1969 o. Zieliński rozpoczął studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które jednak zmuszony był przerwać z powodu choroby nowotworowej. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1971-1977 był członkiem zespołu merytoryczno-leksykograficznego Encyklopedii Katolickiej i to właśnie on opracowywał merytorycznie wszystkie hasła z dziedziny filozofii zawarte w tomach II, III i IV. Ten okres, jak sam wielokrotnie podkreślał, był niezwykle ważny dla jego intelektualnej formacji. Wykształcił w nim subtelny zmysł analityczny, tak przydatny w analizie tekstów źródłowych, a zarazem wyrobił skłonność do rzetelnej, dobrze ugruntowanej syntezy oraz uformował język jego naukowego pisarstwa: precyzyjny, a zarazem prosty, pozbawiony nadmiaru terminów technicznych czy obcojęzycznych wtrętów.

Agnieszka Kijewska 

Czytaj cały artykAdobe-PDFuł prof. Agnieszki Kijewskiej poświęcony osobie o. prof. Edwarda Iwo Zielińskiego pt. „Boży Rzemieślnik” – Edward Iwo Zieliński OFMConv (1939–2010), który ukazał się w czasopiśmie „Summarium” 2010, nr 39 (59).

 

 

Edward Iwo Zieliński Edward Iwo Zieliński Edward Iwo Zieliński