Lectorium

Agnieszka KijewskaAndrzej StefańczykAnna PalusińskaMonika Komsta

Publikacje:

2_filo-sofija

Koncepcja indywiduum w myśli Jana Szkota Eriugeny, „Filo-Sofija” 2013, T. 23, nr 3, s. 97–103.

Adobe-PDF

Strony kijewska_ksiega_pisma_i_ksiega_natury-okladka 

Księga pisma i księga natury. Heksaemeron Eriugeny i Todoryka z Chartres, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1999, 288 s. 

Adobe-PDF 

Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1994, 224 s.

Adobe-PDF

AFportadaaux

The Conception of the First Cause in Book Two of John Scottus Eriugena’s Periphyseon, „Anuario Filósofico”, vol. 44/1 (2011), 29-52.

Adobe-PDF

 

Divine Logos in the Heart of Boethius’s path toward Summum Bonum, „Revista española de filosofía medieval” vol. 21 (2014), p. 39–52.

Adobe-PDF

 

„Conversión del intelecto” y „Conversión de la voluntad” en las Confesiones de San Augustin, Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie universitaria, nº 214 (2009) p. 51-70.

Adobe-PDF

Artykuły:

admin-ajax

A. Stefańczyk, Teoretyczne założenia „Retoryki” Arystotelesa, w: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo, Warszawa 1996, s. 35–50.

Adobe-PDF

Tłumaczenia:

roczniki_f_120

G.W. Leibniz do B. de Voldera, przekł. A. Stefańczyk, „Roczniki Filozoficzne” 62 (3) 2014, s. 103–111.

Adobe-PDF

roczniki_f_120

G.W. Leibniz, Prawdy konieczne i przygodne, przekł. A. Stefańczyk, „Roczniki Filozoficzne” 56 (2) 2008, s. 395–404.

Adobe-PDF

vox55

Św. Augustyn, List do Woluzjana, wstęp, przekład i objaśnienia: A. Stefańczyk, „Vox Patrum” 30 (2010) t. 55, s. 883–902.

Adobe-PDF

Artykuły:

roczniki_f_120 

M.A. Komsta, Późnoantyczne próby obalenia determinizmu: Aleksander z Afrodyzji i Chalcydiusz, „Roczniki Filozoficzne” 56 (2) 2008, s. 151–164.

Adobe-PDF

 cache_17081614

M.A. Komsta, Wstęp do epitafu, „Człowiek w kulturze” 2 (2011/2012), s. 245–249.

 Adobe-PDF

cache_35869561

M.A. Komsta, Aleksander z Afrodyzji: Quaestio III, 3. Słowo od tłumacza, „Studia Gilsoniana” (1) 2012, s. 103–106.

 Adobe-PDF

 Tłumaczenia:

roczniki_f_120 

Aleksander z Afrodyzji, Szkolne teksty dotyczące duszy, tłum. M.A. Komsta, „Roczniki Filozoficzne” 58 (2) 2010, s. 255–262.

Adobe-PDF

roczniki_f_120

Aleksander z Afrodyzji, O przeznaczeniu, tłum. M.A. Komsta, „Roczniki Filozoficzne” 58 (1) 2010, s. 291–299.

 Adobe-PDF

 cache_35869561

Aleksander z Afrodyzji, Quaestio III, 3, tłum. M.A. Komsta, „Studia Gilsoniana” (1) 2012, s. 107–115.

 Adobe-PDF