Roman Majeran

doktor


 

Biogram

Adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. W 1987 uzyskał tytuł magistra za pracę pt. Koncepcja teologii racjonalnej u Wilhelma z Conches napisaną na seminarium Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej pod kierunkiem ks. prof. Mariana Kurdziałka, a w 2002 – tytuł doktora za rozprawę pt. epistemologiczne i metodologiczne podstawy krytyki poznania teologicznego u Wilhelma Ockhama napisaną pod kierunkiem o. prof. Edwarda Iwona Zielińskiego OFMConv.

Kariera naukowa

1981–1987: studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

1987.09.30: uzyskuje tytuł magistra filozofii za pracę „Koncepcja teologii racjonalnej u Wilhelma z Conches” napisaną na seminarium Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej pod kierunkiem ks. prof. Mariana Kurdziałka.

1989–1995: studiuje anglistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

1996–2001: asystent przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej kierowanej przez o. prof. Edwarda Iwona Zielińskiego OFMConv

2002: uzyskuje tytuł doktora filozofii za rozprawę „Epistemologiczne i metodologiczne podstawy krytyki poznania teologicznego u Wilhelma Ockhama” napisaną pod kierunkiem  o. prof. Edwarda Iwona Zielińskiego OFMConv.

2002: zatrudniony na stanowisku adiunkta przy Katedrze Historii  Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej          

Publikacje
BibliografiaArtykuły recenzowaneSprawozdania i recenzjeHasła w PEFHasła w EKSkrypty dla potrzeb słuchaczy wykładów kursorycznychPrzekłady na język polskiPrzekłady na język angielski

 1. R. Majeran, E.I. Zieliński (red.), Saint Anselm Bishop and Thinker. Papers Read et a Conference Held in the Catholic University of Lublin on 24–26 September 1996, Lublin 1999.
 2. E.I. Zieliński, R. Majeran (red.), Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308–2008. Materiały jubileuszowego sympozjum KUL JP II, 8-10 kwietnia 2008, Lublin 2010.
 3. A. Kijewska, R. Majeran, H. Schwaetzer (red.), Eriugena and Cusanus, Lublin 2011.
 1. R. Majeran, Literatura anglosaska wobec nowej interpretacji Platona, w: A Kijewska, E.I. Zieliński (red.), Platon. Nowa interpretacja. Materiały z sympozjum KUL 30 listopada – 2 grudnia 1992 r., Lublin 1993, s. 35–38.
 2. R. Majeran, Polish Anselm Bibliography, w: R. Majeran, E.I. Zieliński (red.), Saint Anselm Bishop and Thinker. Papers Read et a Conference Held in the Catholic University of Lublin on 24–26 September 1996, Lublin 1999, s. 365–372.
 3. R. Majeran, Nominalistyczny konkretyzm, jego źródła i konsekwencje, w: A. Maryniarczyk, K. Stępień (red.), Metafizyka w filozofii, Lublin 2004, s. 145–178.
 4. R. Majeran, Filozofia bytu Wilhelma Ockhama, w: S.C. Napiórkowski, E.I. Zieliński (red.), Filozofia franciszkanów, Niepokalanów 2005, cz. 2, s. 131–161.
 5. R. Majeran, Stanowiska Tomasza z Akwinu i Wilhelma Ockhama wobec zagadnienia: czy teologia jest nauką, w: W. Sajdek (red.), Czasy katedr, czasy uniwersytetów, Lublin 2005, s. 181–208.
 6. R. Majeran, Miłość i poznanie u świętego Augustyna, w: P. Moskal (red.), Afektywne poznanie Boga, Lublin 2006, s. 79–94.
 7. R. Majeran, Tomasz Morus – humanista i święty, w: W. Sajdek (red.), Renesansowy ideał chrześcijanina, Lublin 2006, s. 247–283.
 8. R.Majeran, Tomasz Morus o własności prywatnej, w: P. Gutowski, P. Gut (red.), Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Czerkawskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 159–170.
 9. R. Majeran, O mocy sprawczej przyczyn naturalnych, w: Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o mocy Boga; Dodatki tematyczne, Kęty 2008, s. 356–384.
 10. R. Majeran, Akademia Platona: poszukiwanie prawdy we wspólnocie, Ethos 85–86 (2009), s. 159–168.
 11. R. Majeran, Jan Duns Szkot. Życie i dzieło, Lignum Vitae 10 (2009), s. 363–383
 12. R. Majeran, Chóry aniołów w teologii średniowiecznej od Pseudo-Dionizego Areopagity do św. Bonawentury, w: T. Płonka, Duchowość seraficka, Zakroczym 2010, s. 21–38.
 13. R. Majeran, Różnica formalna (distinctio formalis) jako narzędzie rozumienia bytu, w: E.I. Zieliński, R. Majeran (red.), Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308–2008. Materiały jubileuszowego sympozjum KUL JP II, 8-10 kwietnia 2008, Lublin 2010  s. 177–190.
 14. R. Majeran, Christology as the Keystone of Cusanus’ Vision: Book Three of the De docta ignorantia, w: A. Kijewska, R. Majeran, H. Schwaetzer, Eriugena and Cusanus, Lublin 2010, s. 279–29.
 15. R. Majeran, Arystoteles o starości, Vox Patrum 30 (2010) nr 56, s. 1–16.
 16. R. Majeran, Dante: filozofia jako donna gentile, w: A. Głąb (red.), Filozofia i literatura, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2011, s. 51–70.
 17. R. Majeran, Organizacja i historia szkolnictwa wyższego, w: P. Kawalec, P. Lipski, R. Wodzisz, Podstawy naukoznawstwa, t. 1, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 261–288.
 18. R. Majeran, Filozofia Piotra Abelarda, w: A. Kijewska (red.), Przewodnik po filozofii wczesnego średniowiecza od Augustyna do Joachima z Fiore, Kraków 2012.
 19. R. Majeran, Problem uniwersaliów we wczesnym średniowieczu, w: A. Kijewska (red.), Przewodnik po filozofii wczesnego średniowiecza, od Augustyna do Joachima z Fiore, Kraków 2012.
 20. R. Majeran, Szkoła w opactwie św. Wiktora, w: A. Kijewska (red.), Przewodnik po filozofii wczesnego średniowiecza od Augustyna do Joachima z Fiore, Kraków 2012.
 1. R. Majeran, Being or the Good (Goodness)? Metamorphoses of Neo-Platonism (Sprawozdanie z konf. Byt czy dobro?. Metamorfozy neoplatonizmu, KUL, 07–10.10.2003), Bulletin de philosophie medievale 45 (2003), s. 273–284.
 2. R. Majeran, W poszukiwaniu dobra i bytu: doświadczenie neoplatonizmu (Sprawozdanie z konf. Byt czy dobro?. Metamorfozy neoplatonizmu, KUL, 07–10.10.2003), Ethos 65–66 (2004), s. 573–583.
 3. R. Majeran, rec.: Adriano Oliva, Les débuts de l’enseignement de Thomas d’Aquin et sa conception de la sacra doctrina avec l’édition du prologue de son Commentaire des Sentences, Paris 2006, Przegląd Tomistyczny 13/1 (2007), s. 255–263.
 4. R. Majeran, rec.: Anto Gavrić, Une métaphysique à l’école de Thomas d’Aquin. Le De modis rerum de Rémi de Florence O. P. (†1319), Academic Press Fribourg 2006, Przegląd Tomistyczny 13/1 (2007), s. 264–271.
 5. Sprawozdanie „700 – lecie śmierci bł. Jana Dunsa Szkota” – Międzynarodowe Sympozjum Jubileuszowe KUL JP II 8–10 kwietnia 2008 roku, Roczniki Filozoficzne 56 (2008) nr 2, s. 555– 564.
 6. Sprawozdanie „Dziedzictwo Doktora Subtelnego, Siedemsetlecie śmierci bł. Jana Dunsa Szkota. Międzynarodowe Sympozjum Jubileuszowe KUL JP II 8-10 IV 2008, Ethos 21 (2008) nr 2–3 (82–83), s. 279–286.
 1. Kebes-Pseudo, t. 5, s. 574.
 2. Kebes, t. 5, s. 574.
 3. Kritolaos z Faselis, t. 6, s. 70.
 4. Laberthonnière, t. 6, s. 185–187.
 5. La Bruyère, t. 6, s. 177–179.
 6. Laktancjusz, t. 6, s. 211 – 214.
 7. La Mothe le Vayer, t. 6, s. 180–181.
 8. La Rochefoucauld, t. 6, s. 182–184.
 9. Longinus Cassius, t. 6, s. 512–513.
 10. Nikostratos, t. 7, s. 661–662.
 11. Nominalizm, t. 7, s. 693–696.
 12. Numeniusz z Apamei, t. 7, s. 739–741.
 13. Ockham Wilhelm, t. 7, s. 761–769.
 14. Piotr Areoli, t. 8, s. 209–212.
 15. Piotr Helias, t. 8, s. 214–215.
 16. Teodor Ateista, t. 9, s. 397–399.
 17. Teodor z Mopsuestii, t. 9, s. 402–404.
 1. Liber de causis, t. 10, kol. 947–948.
 2. Maksym z Tyru, t. 11, kol. 912–913.
 3. Marsyliusz z Inghen, t. 11, kol. 1449–1450.
 4. Marcjan Kapella, t. 11, kol. 1253–1254.
 5. Megarejska szkoła, t.12, kol. 450–451.
 6. Metafizyka światła, t. 12, kol. 620–622.
 7. Mikołaj z Oresme, t. 12, kol. 1011–1012.
 8. Mikołaj z Autrécourt, t. 12, kol. 993–995.
 9. Muzyka, aspekt filozoficzny, t. 13, kol. 554–558.
 10. Numeniusz z Apamei, t. 14, kol. 115–117.
 11. Odrodzenie w filozofii, t. 14, kol. 347–350.
 12. Olivi Piotr, t 14, kol. 528–529.
 13. Orbis disciplinarum, t. 14, kol. 720.
 14. Otto z Freisingu, t. 14, kol. 1035–1036.
 15. Oviedo Francisco SJ, t. 14, kol. 1048.
 16. Panajtios z Rodos, t. 14, kol. 1197–1198.
 17. Perypatetycy; t. 15, kol. 362–363.
 18. Posejdonios z Apamei; t. 16, kol. 40–41.
 19. Preegzystencja; t. 16, kol. 353–354.
 20. Proklos; t. 16, kol. 460–462.
 21. Pyrron z Elidy, t. 16, kol. 958–959.
 22. Roscelin z Compiègne, t. 17, kol. 298–299.
 23. Ryszard z Middletown, t. 17, kol. 694–697.
 24. Ryszard ze św. Wiktora, t. 17, kol. 697–701.
 1. Historia filozofii starożytnej: 1) Co to jest filozofia, 2) Pierwsi filozofowie, 3) Heraklit z Efezu, 4) Pitagoras i pitagorejczycy, 5) Ksenofanes z Kolofonu, 6) Parmenides i szkoła elejska, 7) Empedokles z Agrygentu, 8) Anaksagoras z Kladzomen, 9) Atomiści, 10) Sofiści, 11) Sokrates, 12) Szkoły sokratyków mniejszych, 13 Platon, 14) Arystoteles, 15) Szkoła stoicka, 16) Szkoła Epikura, 17) Sceptycyzm, 18) Odrodzenie platonizmu w późnej starożytności
 2. History of ancient philosophy: 1) The first philosophers of ancient Greece, 2) Heraclitus of Ephesus, 3) The Method of Parmenides, 4) The Pluralist Cosmologies of the 5th century, 5) The Sophists, 6) Socrates, 7) The Minor Socratic Schools, 8) Plato, 9) Aristotle, 10) The Schools of the Hellenustic Age, 11) The Platonist Revival in Late Antiquity
 3. Historia filozofii średniowiecznej: 1) Filozofia św. Augustyna, 2) Filozofia św. Tomasza z Akwinu
 4. History of medieval philosophy: 1) The Catechetical school of Alexandria, 2) The Pihilosophy of Saint Augustine, 3) The philosophy of Saint Thomas Aquinas, 3) The Philosophy of Saint Bonaventure.
 5. Historia filozofii: 1) Racjonalizm nowożytny, 2) Krytyczna filozofia Immanuela Kanta
 1. Tomasz z Akwinu, Artykuł 4: Czy o tym, że coś jest możliwe bądź niemożliwe należy sądzić na podstawie przyczyn niższych, w: Tomasz z Akwinu, O mocy Boga, t. 1, Kęty 2008, s. 118–131.
 2. S. Stern-Gillet, Augustyn a filozoficzne podstawy szczerości, Roczniki Filozoficzne 56 (2008) nr 2, s. 359–385.
 1. J. MacMahon, Łukasz Wadding OFM (1588–1657): gorliwy apologeta Dunsa Szkota, w: E.I. Zieliński, R. Majeran (red.), Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308–2008. Materiały jubileuszowego sympozjum KUL JP II, 8–10 kwietnia 2008, Lublin 2010 [w druku].
 2. O. Dushin, Dyspozycje sumienia: Bonawentura i Duns Szkot, w: E.I. Zieliński, R. Majeran (red.), Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308–2008. Materiały jubileuszowego sympozjum KUL JP II, 8–10 kwietnia 2008, Lublin 2010 [w druku].
 1. A. Kijewska, Etymology and Philosophy: God as Videns and Currens, w: A. Kijewska, R. Majeran, H. Schwaetzer (red.), Eriugena and Cusanus, Lublin 2010, s. 109–126.
 2. A. Palusińska, Christian Neoplatonism: Denys, Eriugena and Gothic Cathedrals, w: A. Kijewska, R. Majeran, H. Schwaetzer (red.), Eriugena and Cusanus, Lublin 2010, s. 45–54.

Zainteresowania pozanaukowe