Category archives: Agnieszka Kijewska

  • Niedawno rozmawiałam z jednym ze studentów o pszczołach: opowiadał o ich życiu ze znawstwem i fascynacją. Kilka dni temu przekwitły akacje, a kiedy były obsypane kwiatami, to przebywając w ich pobliżu można było słyszeć wznoszące i się i opadające brzęczenie pszczół. Dla mnie to było jakby ucieleśni... [read more]
  • Wczoraj w Krakowie odbyło się I Krakowskie Sympozjum Ontologiczne pt. Wola, wybór i działanie w ujęciu historycznym i systematycznym, zorganizowane przez Zakład Ontologii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedpołudniowa część obrad miała charakter historyczny: miałam przyjemność zap... [read more]
  • Nie jestem jeszcze dobrym ogrodnikiem. Zamiłowanie do hodowania i pielęgnowania roślin jest moją względnie świeżą pasją, gdyż wcześniej nie miałam do tego żadnej sposobności. Mój ogród dopiero w tym roku jakby zaakceptował moje starania i odpłacił mi niezwykłą bujnością. Uprawa roślin niewątpliwie u... [read more]
  • W ubiegły wtorek przyleciałam - z licznymi przesiadkami - do portowego miasta Hull w Yorksire. Na tutejszym Uniwersytecie zorganizowano kolejne spotkanie w ramach projektu COST poświęconego badaniu przemian religijnej świadomości w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności. Spotkanie niewielkiej ... [read more]
  • Eriugena napisał: „Najbardziej boski prorok, mam na myśli Mojżesza, w pierwszych wersetach Księgi Rodzaju rzecze: ‘Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię’. Na tym fragmencie wszyscy komentatorzy Pisma Świętego ćwiczyli przenikliwość swojej inteligencji i dawali różne interpretacje tego, co prorok, ... [read more]