Dawid Mielnik

Biogram

Wykształcenie średnie odebrałem w Liceum Ogólnokształcącym im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju. Po uzyskaniu matury rozpocząłem jednolite studia magisterskie z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł magistra uzyskałem w 2013 roku na podstawie rozprawy: „Saul u wróżki z Endor. Kulturowy i religijny kontekst nekromancji w 1Sm  28,3-25”. W trakcie trwania studiów magisterskich ukończyłem dwuletnie Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego oraz uzyskałem uprawnienia przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób.

Po studiach magisterskich rozpocząłem specjalistyczne studia doktoranckie w zakresie nauk biblijnych na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studia licencjackie z filozofii oraz studia podyplomowe z edytorstwa. Studia podyplomowe z edytorstwa ukończyłem w 2015 roku obroną pracy: „Ks. Piotr Semenenko «Przeciwko cerkwi rosyjskiej. Prawda o Kościele Bożym i kościele rosyjskim». Próba edycji”. W 2015 roku uzyskałem licencjat kościelny z teologii ze specjalnością: nauki biblijne. Licencjat z filozofii uzyskałem w 2016 roku na podstawie pracy: „Pomiędzy oryginałem a przekładem. Poprawność skrypturystycznej argumentacji św. Ambrożego w dziele: «O Tajemnicy wcielenia Pańskiego»”.

Obecnie jestem doktorantem w Instytucie Nauk Biblijnych (V rok) oraz doktorantem na Wydziale Filozofii KUL (I rok). Dysertacja doktorska z nauk biblijnych dotyczyć będzie tematyki wskrzeszeń w Starym Testamencie (tytuł: Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu. Porównawcze studium historyczno-krytyczne 1Krl 17,8-24 i 2Krl 4,8-37), rozprawa doktorska z filozofii zaś, według obecnych planów, związana będzie z osobą Jana Filipona.

Zainteresowania

Z zakresu nauk biblijnych interesuje mnie egzegeza tekstów narracyjnych. W zakresie filozofii – zagadnienia związane z filozofią starożytną, zwłaszcza nauczanie filozoficzne na tle doktryny chrześcijańskiej. Z zakresu liturgiki zaś – geneza oraz symbolika liturgiczna tzw. liturgii trydenckiej oraz bizantyjskiej. Obecnie prowadzę badania w zakresie porównawczym mszałów Piusa V (oraz jego kolejnych wydań aż do mszału Jana XXIII) i Pawła VI.

Kariera naukowa (edukacja)
 • 2008-2013 studia jednolite magisterskie, teologia kurs „B”
 • 2010 kurs przewoźnika drogowego
 • 2011-2013 studium życia rodzinnego
 • 2013 magisterium z teologii na podstawie rozprawy: „Saul u wróżki z Endor. Kulturowy i religijny kontekst nekromancji w 1Sm 28,3-25”
 • 2013-2015 studia podyplomowe z edytorstwa
 • 2013-2016 studia licencjackie z filozofii
 • 2015 licencjat kościelny z teologii ze specjalnością: nauki biblijne
 • 2016 licencjat z filozofii na podstawie pracy: „Pomiędzy oryginałem a przekładem. Poprawność skrypturystycznej argumentacji św. Ambrożego w dziele: «O Tajemnicy wcielenia Pańskiego”
 • Od 2013 doktorant w Instytucie Nauk Biblijnych KUL
 • Od 2016 doktorant na Wydziale Filozofii KUL
Kariera naukowa (prelekcje)

 

 • Wsiadać czy nie wsiadać? Jazda windą a zasada sprawiedliwości – prelekcja podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Tygiel 2012” (19 IX 2012)
 • Nie taki diabeł straszny? Cyfra Bestii – konkret czy celowa wieloznaczność? – prelekcja podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Tygiel 2013” (23 V 2013)
 • Kurzyć czy nie kurzyć? Palenie papierosów przed wejściem na uczelnię a zasada sprawiedliwości – prelekcja podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Tygiel 2014” (22 III 2014)
 • Czy chrześcijański szabat wypada w sobotę? – prelekcja podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Tygiel 2014” (23 III 2014)
 • Eucharystia – uczestnictwo w świętości niebiańskiej – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Święty Kościół grzesznych ludzi” (2 IV 2014)
 • Dlaczego Chrystus jest na Wschodzie, a szatan na Zachodzie. Czyli o symbolice stron świata w teologii chrześcijańskiej – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Młodzi omylni” (6 III 2015)
 • Czy Bóg może posłużyć się nekromantką? Studium historyczno-kulturowe biblijnej figury wróżki z Endor – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „«Niewiastę dzielną kto znajdzie?» (Prz 31,10) Rola kobiet w historii zbawienia” (24 III 2015)
 • Anafora Hipolita rzymskiego – źródło inspiracji czy tekst wyjściowy dla drugiej modlitwy eucharystycznej – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Tygiel 2016” (12 III 2016)
 • Symbolika i znaczenie postaw liturgicznych tradycji łacińskiej – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Przygody ciała. Przygody ducha” (16 IV 2016)
 • Dlaczego katolicy żegnają się inaczej niż prawosławni, czyli o symbolice znaku krzyża w tradycji łacińskiej i greckiej – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Między teologią a pobożnością. «Prawda wiodąca do życia w pobożności» (Tt 1,1)” (21 IV 2016)
 • Kaznodziejstwo z najwyższej półki, czyli o sposobie mówienia kazań według wytycznych V Soboru Laterańskiego – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Dyrektorium homiletyczne – rewolucja czy echo Soboru?” (26 IV 2016)
Kariera naukowa (publikacje)

Monografie

 • Saul u wróżki z Endor. Kulturowy i religijny kontekst nekromancji w 1Sm 28,3-25 (Warszawa 2014)

Artykuły naukowe

 • Wsiadać czy nie wsiadać? Jazda windą a zasada sprawiedliwości, w: M. Szala, Prace naukowe młodych badaczy (Lublin 2013) 54-61
 • Nie taki diabeł straszny? Cyfra Bestii – konkret czy celowa wieloznaczność?, w: M. Szala, K. Maciąg, G. Winiarski, Postępy w naukach społeczno-ekonomicznych (Lublin 2013) 29-37
 • Kurzyć czy nie kurzyć? Palenie papierosów przed wejściem na uczelnię a zasada sprawiedliwości, w: K. Kropiwiec, M. Szala, K. Maciąg, Człowiek, czas, przestrzeń – wzajemne oddziaływania (Lublin 2014) 32-41
 • Czy chrześcijański szabat wypada w sobotę?, w: K. Kropiwiec, M. Szala, K. Maciąg, Człowiek, czas, przestrzeń – wzajemne oddziaływania (Lublin 2014) 114-123
 • Eucharystia – uczestnictwo w świętości niebiańskiej, w: M. Pyzik-Turska, P. Stepnowska, Święty Kościół grzesznych ludzi (Lublin 2014) 127-136
 • Wchodzić czy nie wchodzić? Jazdy windą w kontekście zasady sprawiedliwości ciąg dalszy, w: K. Kropiwiec, M. Szala, Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań współczesności (Lublin 2015) 171-179
 • Anafora Hipolita rzymskiego – źródło inspiracji czy tekst wyjściowy dla drugiej modlitwy eucharystycznej, w: K. Kropiwiec, M. Szala, Nauka, filozofia, kultura – rozważania interdyscyplinarne (Lublin 2016) 184-191
 • Dlaczego Chrystus jest na Wschodzie, a szatan na Zachodzie. Czyli o symbolice stron świata w teologii chrześcijańskiej, w: D. Mielnik, Pokładamy nadzieję w Kościele (Lublin 2016) 185-193
 • Dlaczego katolicy żegnają się inaczej niż prawosławni, czyli o symbolice znaku krzyża w tradycji łacińskiej i greckiej, w: D. Mielnik, Pokładamy nadzieję w Kościele (Lublin 2016) 219-231
 • Symbolika i znaczenie postaw liturgicznych tradycji łacińskiej, w: D. Mielnik, Pokładamy nadzieję w Kościele (Lublin 2016) 249-260

Artykuły popularnonaukowe

 • «Zakazany rytuał. Nekromancja w Biblii», Egzorcysta 30 (2; 2015) 56-57

Literatura piękna

 • Krótka rozprawa o samotności (Warszawa 2015)
 • Dziady. Część III. Współcześnie (Lublin 2016)

Redakcje

 • Pokładamy nadzieję w Kościele (Lublin 2016)

Pozostałe

 • Wprowadzenie, w: W. Rakocy, Wierzymy w Kościół (Lublin 2014) 15-16
 • «Polska bibliografia biblijna za lata 2013-2014», The biblical Annals 5 (1; 2015) 159-192
Kariera naukowa (ważniejsze wyróżnienia i nagrody)
 • I miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej
 • III miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej
 • VII miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej
 • tytuł „laureata uczelnianego” na szczeblu regionalnym w konkursie na najlepszego studenta RP w 2014 roku
 • tytuł „laureata branżowego” na szczeblu regionalnym w konkursie na najlepszego studenta RP w 2014 roku
 • tytuł „laureata regionalnego” na szczeblu regionalnym w konkursie na najlepszego studenta RP w 2014 roku
 • I miejsce w branży nauk humanistycznych na szczeblu ogólnopolskim w konkursie na najlepszego studenta RP w 2016 roku
 • Czterokrotne zdobycie stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego
Zainteresowania pozanaukowe

Skład książek (monografii, prac zbiorowych, dramatów) i projektowanie okładek.

Kontakt

mielnikdawid@gmail.com