Bibliotheca

Księgozbiór stanowią oryginalne teksty filozofów starożytnych i średniowiecznych. Dana postać tekstów została przeniesiona z edycji, których adresy bibliograficzne podane są w nagłówku każdego z utworów. 

Wybór działu

  • bibliotheca

  • bibliotheca2

Uwagi prawne