Category archives: Barbara Grondkowska

  • Do Mikołaja z Kuzy należała jedna z najstarszych map Europy Środkowej, na której między dużymi miastami zaznaczono także małe miasto Kuzę (Kues), miejsce urodzenia Mikołaja.W jednym ze swoich ostatnich pism Kuzańczyk przedstawia obraz kartografa tworzącego mapę. Kartograf siedzi w mieście, przez któ... [read more]