Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu od św. Augustyna do Alvina Plantingi. Wolność człowieka a hipoteza teistyczna

 

Z radością informujemy, że zespół Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL (Instytut Filozofii Teoretycznej) wygrał konkurs typu OPUS organizowany przez Narodowe Centrum Nauki dla wsparcia badań z zakresu problematyki objętej tytułem: Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu od św. Augustyna do Alvina Plantingi. Wolność człowieka a hipoteza teistyczna (The Philosophical Discussion of the Problem of Determinism from St. Augustine to Alvin Plantinga. Human Freedom and Theistic Hypothesis).  

Projekt grantu został przygotowany przez dr. Andrzeja Stefańczyka i prof. Agnieszkę Kijewską z Katedry Historii Filozofii Wydziału Filozofii KUL JP II. Do udziału w grancie zostali zaproszeni zarówno badacze z KUL, jak i innych ośrodków uniwersyteckich w Polsce.

Laureatom gratulujemy i życzymy owocnych i odkrywczych badań.