Tags archives: Pseudo-Dionizy Areopagita

  • Na liście studentów uniwersytetu w Heidelbergu, zapisanych pod rokiem 1416 odnajdujemy niejakiego Mikołaja z Trewiru. Jest to pierwsza potwierdzona wzmianka dotycząca edukacji Kuzańczyka. W Heidelbergu Mikołaj spędził rok, studiując sztuki wyzwolone. W 1417 roku był już w Padwie. Uniwersytet w... [read more]
  • Przez znawców sztuki ikona przez wieki była pogardzana, dopiero ostatnio, a zwłaszcza w XXI stuleciu stała się popularna. Za tą popularnością nie idzie jednak wiedza o tym, czym jest ikona, co na ikonie „się dzieje”, kto jest przedstawiony, nie mówiąc o teologii i filozofii, które obecne w sztuce ik... [read more]