Tags archives: Marsyliusz z Inghen

  • Na liście studentów uniwersytetu w Heidelbergu, zapisanych pod rokiem 1416 odnajdujemy niejakiego Mikołaja z Trewiru. Jest to pierwsza potwierdzona wzmianka dotycząca edukacji Kuzańczyka. W Heidelbergu Mikołaj spędził rok, studiując sztuki wyzwolone. W 1417 roku był już w Padwie. Uniwersytet w... [read more]