Category archives: BlogAP

  • Malowanie albo pisanie ikon nie jest tym samym, co tworzenie innych malarskich dzieł. Ikonograf jest szczególnym artystą, który poświęcił się całkowicie ikonom. Nie maluje innych obrazów, nie uczestniczy w wystawach sztuki i nie podpisuje swoich dzieł. Ikonograf jest przekazicielem tradycji Kościoła... [read more]
  • Złoto pokrywa tło ikon, jest na nimbach świętych postaci, również jako asyst na szatach Chrystusa i Bogarodzicy w formie cienkich, złotych promieni. Funkcja dekoracyjna złota jest niewątpliwa. Połyskująca, gładka powierzchnia nadaje obrazom charakter przepychu, splendoru i dostojeństwa. Znaczenie zł... [read more]
  • Hezychaści to prawosławni mnisi, którzy za pomocą hezychastycznej metody modlitwy chcą osiągnąć hezychię – ciszę. Hezychia to stan odrzucenia wszelkiego poznania: doznawania zmysłowego, dyskursywnego poznania intelektualnego i medytacji opartej na teologii afirmatywnej. Cisza, która jest celem konte... [read more]
  • Grzegorz Palamas jest bizantyńskim czternastowiecznym teologiem, nieznanym na zachodzie Europy w czasach jemu współczesnych i jest mało znany również i dziś. Natomiast dla Kościoła wschodniego jego nauczanie stanowi filar teologii prawosławnej oraz jest podstawą dla formułowania twierdzeń teologic... [read more]
  • Walka z ikonami naznaczyła VIII i IX wiek dziejów Cesarstwa Bizantyńskiego. Decyzje cesarza Leona III Izauryjczyka, podtrzymane również przez jego następców doprowadziły do zniszczenia nieomal całej sztuki religijnej, a program ikonograficzny zaproponowany przez ikonoklastów dla świątyń chrześcijańs... [read more]
  • Lublin – jakim jest miastem? Czy jest ostatnim przyczółkiem cywilizacji zachodniej i kościoła łacińskiego na wschodnich rubieżach Europy, chroniącym skarb średniowiecznej scholastyki, gotyckiej architektury i racjonalnego - bo uzgodnionego z logiką Arystotelesa - poznania Boga, oraz zachodnioeuropej... [read more]