Milczenie hezychastów

A. Pura, Matka Boska Pimienowska

Matka Boska Pimienowska, wyk. Agnieszka Pura

Hezychaści to prawosławni mnisi, którzy za pomocą hezychastycznej metody modlitwy chcą osiągnąć hezychię – ciszę. Hezychia to stan odrzucenia wszelkiego poznania: doznawania zmysłowego, dyskursywnego poznania intelektualnego i medytacji opartej na teologii afirmatywnej. Cisza, która jest celem kontemplacyjnego, modlitewnego życia to „ciemność niewiedzy” i „ciemność, będąca ponad wszelkim światłem”, pozwalająca w końcu na doświadczenie Boga w jego działaniach (energeia), łasce wychodzącej ku światu.

Św. Michał Archanioł, XIV wiek, Bizancjum

Św. Michał Archanioł, XIV wiek, Bizancjum

Hezychazm ma swoje odbicie również w ikonie, która definitywnie przestaje być opowieścią, ponieważ rezygnuje z narracyjnych detali, drugorzędnych szczegółów i antycznej elokwencji, które widać w innych stylach malarstwa ikonowego. Ikona hezychastyczna proponuje nam milczenie zamiast rozgadanej historii, bezruch zamiast dynamicznych scen, niewzruszenie i brak emocji zamiast słodyczy, litości czy trwogi.

Nie płacz nade mną Matko (fragment), wyk. Anna PalusińskaNie płacz nade mną Matko (fragment),
wyk. Anna Palusińska

Ikony hezychastyczne nie są zbyt popularne we współczesnej polskiej ikonografii. Przeważają w niej ikony i kompozycje, które mają obrazować duchowy i cielesny dynamizm Chrystusa i świętych. Tym niemniej, ikona hezychastyczna stanowi jedno z najważniejszych osiągnięć sztuki religijnej, ponieważ za pomocą minimalnej ilości środków stylistycznych wyraża głębokie treści mistyki chrześcijańskiej.

Anna Palusińska