Category archives: BlogBG

  • Diecezja trewirska była rodzimą diecezją Mikołaja z Kuzy. Pozostał z nią związany także po opuszczeniu rodzinnego domu, gdy po studiach wrócił w nadmozelskie strony i objął funkcję sekretarza arcybiskupa Trewiru Ottona von Ziegenhein. Po jego śmierci w 1430 roku Kuzańczyk działał na rzecz mianowania... [read more]
  • Myśl Hildegardy z Bingen nie była obca Kuzańczykowi. W jego księgozbiorze znajdował się (zachowany do dzisiaj) rękopis Liber scivias autorstwa Hildegardy. Wpływ mniszki z Bingen na filozofię i teologię jej młodszego o czterysta lat rodaka to temat, który wciąż wymaga wielu badań, choć istnieje ki... [read more]
  • Szpital św. Mikołaja w Kues został ufundowany przez Kuzańczyka i jego rodzeństwo w 1458 roku jako Cusanusstift. Zgodnie z intencją fundatorów miał przyjmować ubogich mężczyzn w starszym wieku, a zorganizowany został na wzór kongregacji z Windesheim, która była wzorcowym modelem zreformowanego życia ... [read more]
  • W 1428 i 1435 roku Uniwersytet w Leuven proponował Mikołajowi z Kuzy objęcie katedry prawa i dwukrotnie Mikołaj odmawiał. Bardziej pociągała go aktywność polityczna i dyplomatyczna. Samo miasto nie było mu jednak obce. Odwiedzał je wiele, w tym przynajmniej kilkakrotnie podczas swojej podróży legack... [read more]
  • Mikołaj z Kuzy urodził się w 1401 roku w małej wiosce Kues nad Mozelą. Niegdyś podejrzewano, że ojciec posłał go na naukę do szkoły braci wspólnego życia w Deventer, związanej z ruchem devotio moderna.Obecnie jednak uczeni kwestionują te przypuszczenia, a za pierwsze pewne miejsce edukacji młodego M... [read more]
  • Mikołaj z Kuzy urodził się w 1401 roku w rodzinie Johanna Krebsa i Katarzyny Roemer. Krebs należał do najbogatszych mieszkańców Kuzy, a swój dochód czerpał z handlu i przewoźnictwa. Mikołaj miał młodszego brata Jana, który również został duchownym, a w swoje obowiązku pełnił w pobliskim Bernkastel. ... [read more]
  • Kuzańczykowe itinerarium rozpoczyna się oczywiście w Kuzie. W piętnastym wieku była to mała wioska położona na lewym brzegu Mozeli. Po drugiej stronie, jakiś kilometr w górę rzeki wznosiło się większe i zdecydowanie bardziej znaczące miasto Bernkastel. Legenda mówi, że wzięło swoją nazwę od Bären... [read more]
  • Do Mikołaja z Kuzy należała jedna z najstarszych map Europy Środkowej, na której między dużymi miastami zaznaczono także małe miasto Kuzę (Kues), miejsce urodzenia Mikołaja.W jednym ze swoich ostatnich pism Kuzańczyk przedstawia obraz kartografa tworzącego mapę. Kartograf siedzi w mieście, przez któ... [read more]