Kuzańczykowe itinerarium: Leuven

Oude Markt (Stary Rynek) w Leuven
 
Oude Markt (Stary Rynek) w Leuven

W 1428 i 1435 roku Uniwersytet w Leuven proponował Mikołajowi z Kuzy objęcie katedry prawa i dwukrotnie Mikołaj odmawiał. Bardziej pociągała go aktywność polityczna i dyplomatyczna. Samo miasto nie było mu jednak obce. Odwiedzał je wiele, w tym przynajmniej kilkakrotnie podczas swojej podróży legackiej w latach 1450-1452.

Uniwersytet w Leuven

Ratusz w Leuven

Ratusz w Leuven

Wielki beginaż

Wielki Beginaż

Trójca Święta. Płaskorzeźba w niszy jednego z domów w starym beginażu. Dla  Kuzańczyka Boskie imiona (Ojciec, Syn, Duch) są rodzajem metafory, wprowadzonej przez Ojców Kościoła w celu zobrazowania procesów generatio i processio. Lepsze są jednak takie określenia, jak id, idem, identitas albo unitas, aequalitas, conexio .

Trójca Święta. Płaskorzeźba w niszy jednego z domów w starym beginażu. Dla Kuzańczyka Boskie imiona (Ojciec, Syn, Duch) są rodzajem metafory, wprowadzonej przez Ojców Kościoła w celu zobrazowania procesów generatio i processio. Lepsze są jednak takie określenia, jak id, idem, identitas albo unitas, aequalitas, conexio.

Skomentuj

Your email address will not be published.