Category archives: Anna Palusińska

  • Walka z ikonami naznaczyła VIII i IX wiek dziejów Cesarstwa Bizantyńskiego. Decyzje cesarza Leona III Izauryjczyka, podtrzymane również przez jego następców doprowadziły do zniszczenia nieomal całej sztuki religijnej, a program ikonograficzny zaproponowany przez ikonoklastów dla świątyń chrześcijańs... [read more]
  • Lublin – jakim jest miastem? Czy jest ostatnim przyczółkiem cywilizacji zachodniej i kościoła łacińskiego na wschodnich rubieżach Europy, chroniącym skarb średniowiecznej scholastyki, gotyckiej architektury i racjonalnego - bo uzgodnionego z logiką Arystotelesa - poznania Boga, oraz zachodnioeuropej... [read more]
  • Ocena Bizancjum i bizantyńskiej kultury i sztuki nie jest pozytywna. Odrzucanie i deprecjonowanie wschodniego chrześcijaństwa, jego sztuki, teologii i filozofii dokonuje się z kilku stron. Po pierwsze, przez długi czas zachodnia historia sztuki nie umiała zrozumieć i właściwie ocenić świętych wizeru... [read more]
  • Sztuka bizantyńska jest dzisiaj żywa w Grecji jak nigdzie indziej. Manifestuje sztywne bizantyńskie kanony, w najwyższym stopniu formalizując sposób przedstawiania postaci. Farba na współczesnych ikonach jest kładziona grubo i tworzy nietransparentne warstwy, odcinając ostro konturem formy przedmiot... [read more]
  • Bizantyńsko-ruskie freski lubelskie to spektakularny przykład sztuki, której reguły mają wyraźne filozoficzne źródła. Dionizy Areopagita w swoich  traktatach (O imionach Bożych, O hierarchii niebiańskiej, O hierarchii kościelnej, O teologii mistycznej) wykłada teorię „niepodobnych” symboli, która je... [read more]
  • Przez znawców sztuki ikona przez wieki była pogardzana, dopiero ostatnio, a zwłaszcza w XXI stuleciu stała się popularna. Za tą popularnością nie idzie jednak wiedza o tym, czym jest ikona, co na ikonie „się dzieje”, kto jest przedstawiony, nie mówiąc o teologii i filozofii, które obecne w sztuce ik... [read more]