Tags archives: biografia

  • Mikołaj z Kuzy urodził się w 1401 roku w małej wiosce Kues nad Mozelą. Niegdyś podejrzewano, że ojciec posłał go na naukę do szkoły braci wspólnego życia w Deventer, związanej z ruchem devotio moderna.Obecnie jednak uczeni kwestionują te przypuszczenia, a za pierwsze pewne miejsce edukacji młodego M... [read more]
  • Mikołaj z Kuzy urodził się w 1401 roku w rodzinie Johanna Krebsa i Katarzyny Roemer. Krebs należał do najbogatszych mieszkańców Kuzy, a swój dochód czerpał z handlu i przewoźnictwa. Mikołaj miał młodszego brata Jana, który również został duchownym, a w swoje obowiązku pełnił w pobliskim Bernkastel. ... [read more]