Blog archives

  • Artykuł prof. Agnieszki Kijewskiej poświęcony osobie o. prof. Edwarda Iwo Zielińskiego pt. „Boży Rzemieślnik” – Edward Iwo Zieliński OFMConv (1939–2010), który ukazał się w czasopiśmie „Summarium” 2010, nr 39 (59).    
  •   Wybitny mediewista niemiecki Joseph Koch twierdził, że neoplatonizm został przekazany wiekom średnim w dwóch zasadniczych postaciach, a mianowicie augustyńskiej i dionizjańskiej. Ksiądz Profesor Marian Kurdziałek, nawiązując do tej wypowiedzi Josepha Kocha, zwykł był mawiać, że tę typologi... [read more]