Ks. prof. Marian Kurdziałek

 

Wybitny mediewista niemiecki Joseph Koch twierdził, że neoplatonizm został przekazany wiekom średnim w dwóch zasadniczych postaciach, a mianowicie augustyńskiej i dionizjańskiej. Ksiądz Profesor Marian Kurdziałek, nawiązując do tej wypowiedzi Josepha Kocha, zwykł był mawiać, że tę typologię średniowiecznych nurtów neoplatońskich należy uzupełnić o jeszcze jedną odmianę neoplatonizmu – neoplatonizm boecjański.

Agnieszka Kijewska

Adobe-PDFZachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem artykułu Agnieszki Kijewskiej wspominającym osobę księdza profesora Mariana Kurdziałka, a także przybliżającym charakter jego badań nad filozofią boecjańską oraz zasługi naukowe w tejże dziedzinie.

Artykuł ukazał się w „Rocznikach Filozoficznych” w 2012 roku (t. 60, nr 3). Owocnej lektury!