„Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu…”. Spotkanie organizacyjne

 

W dniu 10 grudnia 2015 na KUL-u odbył się workshop, tj. robocze spotkanie uczestników projektu badawczego zatytułowanego


Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu od św. Augustyna do Alvina Plantingi. Wolność człowieka a hipoteza teistyczna


Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu OPUS 8. Podczas spotkania ustalono harmonogram prac oraz dokonano podziału zadań między uczestników projektu. 

 

Program spotkania składał się z trzech części:

I. W pierwszej części kierownik grantu p. prof. Agnieszka Kijewska przeprowadziła prezentację multimedialną, w której zostały przedstawione główne założenia i cele projektu wraz z propozycjami zadań, które mają być realizowane w ramach prowadzonych badań.

II. W drugiej części dr Andrzej Stefańczyk zaprezentował projekt witryny internetowej, która ma być poświęcona realizowanym tematom badawczym przewidzianym w ramach grantu.

III. W trzeciej części uczestnicy w toku dyskusji poczynili ustalenia w kwestii podziału zadań i określili szczegółowy harmonogram prac.

Celem projektu jest przeanalizowanie od strony historycznej i systematycznej filozoficznych koncepcji determinizmu oraz indeterminizmu, w tym również teologicznego problemu predestynacji, który jest pochodną filozoficznego problemu determinizmu. W tym kontekście pojawia się szeroko dyskutowany również we współczesnej filozofii problem Bożej przedwiedzy w relacji do wolnej woli człowieka. Jednym zatem z fundamentalnych zagadnień w realizowanym projekcie będzie omówienie możliwych sensów ludzkiej wolności.

 

W trakcie badań mają zostać podjęte również m.in. takie zagadnienia jak:

– filozoficzne zagadnienie przyczynowania, wyjaśnianie natury stanów intencjonalnych (przekonania, pragnienia i cele);
– kwestia przewidywalności ludzkich działań i ich społecznych uwarunkowań
– filozoficzny aspekt zagadnienia zasługi i kary, winy i odpowiedzialności;
– a także warunkujące ten problem zagadnienie relacji umysłu do ciała, konieczności i możliwości, wieczności i czasu, przypadku, dobra i zła.

Tego typu problematyka nie sprowadza się wyłącznie do jednej, określonej dziedziny filozofii, ale staje się przedmiotem dociekań etyki, epistemologii, filozofii społecznej i politycznej, metafizyki, filozofii umysłu, filozofii prawa i nauki czy wreszcie filozofii religii. Specyfiką tego projektu jest to – jak podkreślano – że w analizie powyższej problematyki eksponowany jest również aspekt historyczny.

 

Wynikiem realizacji grantu mają być trzy pozycje książkowe:

1) tom przekładów
2) tom artykułów, tzn. rodzaj companionu poświęconego dyskutowanym problemom
3) tom przekładów na j.  angielski  artykułów z pkt. 2.

1

Od lewej siedzą: prof. P. Gut (KUL), prof. D. Łukasiewicz (UKW w Bydgoszczy). Od prawej siedzą: dr Andrzej P. Stefańczyk (KUL), prof. Elżbieta Jung (UŁ), dr M. Koszkało (UG), prof. Piotr Gutowski (KUL). Stoi: p. prof. Agnieszka Kijewska (KUL)

2

Od lewej strony: prof. Piotr Gutowski, dr Martyna Koszkało, prof. Elżbieta Jung, prof. Agnieszka Kijewska.

3

Od lewej strony: o. prof. Marcin Tkaczyk (KUL), prof. Przemysław Gut, prof. Dariusz Łukasiewicz. Od prawej strony: dr Andrzej P. Stefańczyk, prof. Agnieszka Kijewska [stoi], prof. Elżbieta Jung, prof. Piotr Gutowski.

4

Od lewej strony [tyłem]: prof. P. Gutowski, dr M. Koszkało, prof. E. Jung, prof. A. Kijewska [stoi]. Od prawej strony: prof. D. Łukasiewicz, prof. P. Gut, o. prof. M. Tkaczyk (prorektor KUL), dr Andrzej P. Stefańczyk [stoi].

 

Zapraszamy do obejrzenia całej galerii z wydarzenia tutaj.

 

Skomentuj

Your email address will not be published.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.