Category archives: Aktualności

  • Jedenastego listopada 1444 roku Mikołaj z Kuzy przemawiał do bogatych mieszkańców Moguncji, stawiając im za wzór św. Marcina, patrona miasta, niezwykle popularnego w Nadrenii aż do dzisiejszego dnia.  Takie zatem było życie dzisiejszego patrona: szedł przez nie tak, jak godzi się iść słudze. Sprz... [read more]
  • Publikowany tekst jest moim własnym przekładem drugiej części kazania VII Mikołaja z Kuzy Remittuntur ei peccata multa, obejmującej akapity od 19 do 22. Tłumaczenia cytatów biblijnych podaję za przekładem ks. Jakuba Wujka.   DIALOG O ŁASCE USPRAWIEDLIWIENIA Mario, dlaczego weszłaś i upadłaś ... [read more]
  • W piętnastym wieku Maria Magdalena była jedną z najpopularniejszych świętych. Powszechnie identyfikowano ją z ewangeliczną jawnogrzesznicą oraz z Marią z Betanii. Widziano w niej siostrę Marty i Łazarza, a zarazem nawróconą prostytutkę i kobietę, z której Chrystus wyrzucił siedem złych duchów. Maria... [read more]