Author archives: admin

  • Malowanie albo pisanie ikon nie jest tym samym, co tworzenie innych malarskich dzieł. Ikonograf jest szczególnym artystą, który poświęcił się całkowicie ikonom. Nie maluje innych obrazów, nie uczestniczy w wystawach sztuki i nie podpisuje swoich dzieł. Ikonograf jest przekazicielem tradycji Kościoła... [read more]