Św. Marcin

Wiesbaden
 
Wiesbaden

Jedenastego listopada 1444 roku Mikołaj z Kuzy przemawiał do bogatych mieszkańców Moguncji, stawiając im za wzór św. Marcina, patrona miasta, niezwykle popularnego w Nadrenii aż do dzisiejszego dnia. 

Takie zatem było życie dzisiejszego patrona: szedł przez nie tak, jak godzi się iść słudze. Sprzedał się bowiem Chrystusowi, gdyż był wolny wolnością Chrystusa. Nie zachował życia, ale powiedział: „Już nie ja żyję, gdyż życie, które miałem, sprzedałem Chrystusowi, lecz żyje we mnie Chrystus, który jest moim życiem” [por.Gal 2,20].

U Marcina nie było „chcę” albo „nie chcę”, gdyż jego wola nie była jego, lecz Chrystusa. Nie było u niego ciała, gdyż życie ciała pochodzi od duszy, a ponieważ życie jego duszy należało do Chrystusa, więc zmysł ożywiający jego ciało też należał do Chrystusa.

A po co to wszystko? Aby jego życie, które poświęcił Bogu, było ukryte w życiu Chrystusa [por. Kol 3,3]. Mieszkał więc w nim Chrystus, ponieważ on sam był w Chrystusie.

Kazanie XL 9,10-25. Tłum. B. Grondkowska

Bingen

Bingen

Moguncja

Moguncja

Segowia

Segowia

Moguncja

Moguncja

Madryt

Madryt

Wiesbaden

Wiesbaden

Skomentuj

Your email address will not be published.