Czytelnia online: Artykuły naukowe Anny Palusińskiej

 

Mamy przyjemność poinformować, że dział Lectorium został uzupełniony o pozycje naukowe dr Anny Palusińskiej w kilku językach. Zapraszamy do korzystania.

Lista nowości:

  1. Паламизм как отвержение оригенизма (Gregory Palamas and his rejection of Origenism)
  2. Wiedza grecka a mądrość chrześcijańska według Grzegorza Palamasa
  3. Ikona sentymentalna (fragment książki „Ikona w Polsce dzisiaj i jej bizantyńskie inspiracje”)
  4. Argumentacja filozoficzna w bizantyńskim sporze o ikony (Philosophical Argumentation in Iconoclastic Controversy)
  5. Dionigi Areopagita e la sua teoria del simbolo
  6. Il neoplatonismo cristiano: Dionigi, Giovanni Scoto Eriugena e le cattedrali gotiche
  7. La controversia iconoclasta in Bisanzio. L’Aristotelismo nel pensiero bizantino

 

Skomentuj

Your email address will not be published.