Tags archives: Szpital św. Mikołaja

  • Szpital św. Mikołaja w Kues został ufundowany przez Kuzańczyka i jego rodzeństwo w 1458 roku jako Cusanusstift. Zgodnie z intencją fundatorów miał przyjmować ubogich mężczyzn w starszym wieku, a zorganizowany został na wzór kongregacji z Windesheim, która była wzorcowym modelem zreformowanego życia ... [read more]