Tags archives: łaska usprawiedliwienia

  • Publikowany tekst jest moim własnym przekładem drugiej części kazania VII Mikołaja z Kuzy Remittuntur ei peccata multa, obejmującej akapity od 19 do 22. Tłumaczenia cytatów biblijnych podaję za przekładem ks. Jakuba Wujka.   DIALOG O ŁASCE USPRAWIEDLIWIENIA Mario, dlaczego weszłaś i upadłaś ... [read more]