Tags archives: filozofia ikony

  • Bizantyńsko-ruskie freski lubelskie to spektakularny przykład sztuki, której reguły mają wyraźne filozoficzne źródła. Dionizy Areopagita w swoich  traktatach (O imionach Bożych, O hierarchii niebiańskiej, O hierarchii kościelnej, O teologii mistycznej) wykłada teorię „niepodobnych” symboli, która je... [read more]
  • Przez znawców sztuki ikona przez wieki była pogardzana, dopiero ostatnio, a zwłaszcza w XXI stuleciu stała się popularna. Za tą popularnością nie idzie jednak wiedza o tym, czym jest ikona, co na ikonie „się dzieje”, kto jest przedstawiony, nie mówiąc o teologii i filozofii, które obecne w sztuce ik... [read more]