Tags archives: dionizjańska teoria symbolu

  • Przez znawców sztuki ikona przez wieki była pogardzana, dopiero ostatnio, a zwłaszcza w XXI stuleciu stała się popularna. Za tą popularnością nie idzie jednak wiedza o tym, czym jest ikona, co na ikonie „się dzieje”, kto jest przedstawiony, nie mówiąc o teologii i filozofii, które obecne w sztuce ik... [read more]