Tags archives: Deventer

  • Mikołaj z Kuzy urodził się w 1401 roku w małej wiosce Kues nad Mozelą. Niegdyś podejrzewano, że ojciec posłał go na naukę do szkoły braci wspólnego życia w Deventer, związanej z ruchem devotio moderna.Obecnie jednak uczeni kwestionują te przypuszczenia, a za pierwsze pewne miejsce edukacji młodego M... [read more]