Blog archives

  • doktor nauk humanistycznych, asystent naukowy w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL  
  • dr, adiunkt Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL Motto:   Dlatego ci, dla których troską jest posiadanie w sobie czegoś boskiego, powinni rozważać, jak można poznać coś tego rodzaju. Aleksander z Afrodyzji, O duszy, 91, 5-6.   Książki  ... [read more]
  • dr, asystent w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL Motto:   φιλοκαλοῦμεν τε γὰρ μετ᾽ εὐτελείας, καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. Kochamy bowiem piękno w prostocie i filozofujemy bez miękkości. Tukidydes, Wojna peloponeska 2, 40.   Książki    ... [read more]
  • dr, adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KULMotto:  Z tej ziemi, co żywym nie skąpi pogardyNajlepsza jest glina do formy na dzwony,W ich dźwięku z tej ziemi ucieram dziś farbyDo mojej ikony. Na suchej deszczułceJest miejsce na świat i na StwórcęFragment piosenki Jacka ... [read more]
  • prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL Motto:   NIEWYSŁOWIONE To co niewysłowione ciemność biblijna Rembrandt purpurowy rękaw sukni Estery jej kolczyk złoty ciemność otwarta na mgnienie i znów zatrzaśnięta w powiekach ale jest jest tylko czuwać u ... [read more]