Tags archives: Mikołaj z Kuzy

  • Gdybym miała podzielić badaczy myśli Kuzańczyka na dwie grupy, w jednej znaleźliby się ci, których interesuje to, co nowe, w drugiej ci, którzy szukają tego, co stare. Pierwsza grupa to badacze, którzy historię filozofii widzą jako zbiór pewnych problemów, podejmowanych wciąż na nowo przez różnych... [read more]
  • Rudolf Haubst pisał, że chrystologia Kuzańczyka przewyższa nie tylko koncepcje z czasów autora, ale też niemal wszystkich współczesnych teologów. Rzeczywiście, Mikołaj z Kuzy w oryginalny sposób zastanawia się nad problemami wcielenia i odkupienia, rozważa udział Słowa w stworzeniu, widzi w Chrystus... [read more]
  • Kuzańczykowa nauka o człowieku koncentruje się wokół pojęcia mens – umysł. Ten termin pojawia się zresztą w tytule dzieła, które szczególnie dokładnie rozwija problematykę antropologiczną, czyli Idiota de mente. Mikołaj z Kuzy przypisuje pojęciu umysłu podwójne znaczenie. Po pierwsze, może ono oznac... [read more]
  • Metafory w pismach Kuzańczyka są dość liczne i odwołują się do codziennych doświadczeń. Umieszczenie zwykłych, powszednich spraw w kontekście metafizycznym czy epistemologicznym powoduje jednak wrażenie oryginalności i niespodzianki. W tekstach Mikołaja z Kuzy rzeczy duchowe są bowiem porównywane do... [read more]
  • Diecezja trewirska była rodzimą diecezją Mikołaja z Kuzy. Pozostał z nią związany także po opuszczeniu rodzinnego domu, gdy po studiach wrócił w nadmozelskie strony i objął funkcję sekretarza arcybiskupa Trewiru Ottona von Ziegenhein. Po jego śmierci w 1430 roku Kuzańczyk działał na rzecz mianowania... [read more]
  • Myśl Hildegardy z Bingen nie była obca Kuzańczykowi. W jego księgozbiorze znajdował się (zachowany do dzisiaj) rękopis Liber scivias autorstwa Hildegardy. Wpływ mniszki z Bingen na filozofię i teologię jej młodszego o czterysta lat rodaka to temat, który wciąż wymaga wielu badań, choć istnieje ki... [read more]