Monika Komsta

dr, adiunkt Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL


Motto:  

Dlatego ci, dla których troską jest posiadanie w sobie czegoś boskiego, powinni rozważać, jak można poznać coś tego rodzaju.

Aleksander z Afrodyzji, O duszy, 91, 5-6.

Biogram

Zainteresowania

Publikacje

Zainteresowania pozanaukowe

 

Książki