Anna Palusińska

dr, adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL


Motto:  

Z tej ziemi, co żywym nie skąpi pogardy
Najlepsza jest glina do formy na dzwony,
W ich dźwięku z tej ziemi ucieram dziś farby
Do mojej ikony. Na suchej deszczułce
Jest miejsce na świat i na Stwórcę

Fragment piosenki Jacka Kaczmarskiego Rublow.

baner_palamas3.3

 

Biogram

Publikacje

Zainteresowania pozanaukowe

 Książki