Andrzej Stefańczyk

dr, asystent w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL


Motto:  

φιλοκαλοῦμεν τε γὰρ μετ᾽ εὐτελείας, καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας.

Kochamy bowiem piękno w prostocie i filozofujemy bez miękkości.

Tukidydes, Wojna peloponeska 2, 40.

Biogram

Wybrane publikacje

Zainteresowania pozanaukowe

 

Książki