Category archives: Aktualności

  • 8-11 kwietnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się LXI Tydzień Filozoficzny (program). Podczas kolejnych sesji będzie można spotkać członków naszej szkoły: w środę o 10:00 dr hab. A. Palusińska wygłosi referat Widzenie Boga. Mistyka chrześcijańska a helleńskie upodobnienie się do Bog... [read more]
  • Gdybym miała podzielić badaczy myśli Kuzańczyka na dwie grupy, w jednej znaleźliby się ci, których interesuje to, co nowe, w drugiej ci, którzy szukają tego, co stare. Pierwsza grupa to badacze, którzy historię filozofii widzą jako zbiór pewnych problemów, podejmowanych wciąż na nowo przez różnych... [read more]
  • Rudolf Haubst pisał, że chrystologia Kuzańczyka przewyższa nie tylko koncepcje z czasów autora, ale też niemal wszystkich współczesnych teologów. Rzeczywiście, Mikołaj z Kuzy w oryginalny sposób zastanawia się nad problemami wcielenia i odkupienia, rozważa udział Słowa w stworzeniu, widzi w Chrystus... [read more]